ABSINTH (2001)
Palírna U Zeleného stromu v Prostějově mne oslovila se zajímavým úkolem
navrhnout přímý potisk na daný tvar láhve pro zamýšlený výrobek Absinth
pro vyšší segment zákazníků. Nejsem sice pijákem absintu, ale ten úkol
jsem si vychutnal. Je známo, že tento nápoj měli v oblibě mnozí malíři tvořící
v Paříži na přelomu 19. a 20. století a že jeho mimořádná síla některým přinášela
inspiraci i zkázu. Trochu této atmosféry jsem nechal na své návrhy dýchnout.
S radostí jsem použil krásná písma Jana Solpery a Františka Štorma.
Projekt bohužel zůstal nerealizován.

ABSINTH2