CZECHIA (1999–2000)
Asociace reklamních agentur iniciovala soutěž na logo České republiky s použitím krátkého názvu
Česko. Ve většině jazyků k němu totiž existuje ekvivalent bez jakéhokoli negativního zabarvení.
Vítězné logo pak měly začít užívat státní instituce. Do soutěže Leonardo přihlásilo 4 mé návrhy loga.
Do druhého kola soutěže postoupily čtyři návrhy, z nich 2 moje. Ve druhém kole vyhrál tento můj
návrh. Vítězné logo bylo testováno sociologickou agenturou jak mezi českými občany, tak i mezi
cizinci. Získalo nejvyšší hodnocení, nebyl shledán ani žádný konflikt s logy jiných zemí. Logo začalo
používat Ministerstvo průmyslu ČR pro propagaci exportu v zahraničí a Česká centrála cestovního
ruchu (Czech Tourism) také pro propagaci ČR jako turistické destinace. Žádná instituce neprojevila
zájem o manuál, i když jsem jeho vytvoření nabízel, ba vnucoval. Logo se používalo asi do roku 2006.
V logu bylo použito písmo ITC Élan.
Musím říci, že s úžasem sleduji aktuální dohady politiků a lidí veřejně činných, jak znovu vzrušeně
diskutují o názvu Czechia a mnozí asi vůbec netuší, že se naše země tímto názvem oficiálně
prezentuje už 16 let a že Czechia je pouze anglický tvar pro název Česko, který užíváme ještě déle.
A že i v jiných jazycích tyto tvary existují, v francouzštině mu např. odpovídá Tchéquie, v němčině
Tschechien (starší a tradiční německý tvar Tschechei byl trochu zprofanován za protektorátu, ale
lingvisticky je prý také správný a použitelný, viz Slowakei), atd.  :–) 
CZECHIA_angl CZECHIA_verzeCZECHIA_příklady