EXPO 2017 ASTANA CZECH REPUBLIC
Logo české účasti na Expo 2017 v Astaně je mou nejnovější realizací. Logo má různé varianty
a jazykové verze. Vznikají návrhy merkantilů, připravena a navržena byla i známka, ta se ale
s ohledem na dlouhé lhůty pro realizaci nestihne – místo ní bude vydána pouze dopisnice
se simulovanou známkou.

Ondřej_Šmerda_EXPO2017_engOndřej_Šmerda_EXPO2017_textOndřej_Šmerda_EXPO2017_rus Ondřej_Šmerda_EXPO2017_souvenEXPO_viz_RGBOndřej Šmerda EXPO2017 známka