LEONARDO (1993)
Grafický ateliér Leonardo vznikl jako kreativní studio s velmi kvalitním, na svou dobu špičkovým
technickým vybavením. Logo jsem navrhl na jaře 1993 původně ještě technikou fotosazby a ruční kresby.
Záhy jsem logo digitalizoval a navrhl základní merkantily. Postupně během let vznikal vizuální styl ateliéru
a styl jeho reklamní komunikace. Hlavním maskotem se stal autoportrét Leonarda da Vinci se zelenou
tužkou za uchem — nápad Luboše Pánka. Jako druhá ikona se brzy přidal úsměv Mony Lisy a čtvercový
symbol ateliéru v různých barevných variacích. I způsob používání loga samotného byl poměrně volný
a kreativní, žádná chladná a svazující pravidla. Užívání loga bylo ovšem dlouho jen v rukách grafika-autora,
takže tehdy je ani nebylo třeba jakkoli svazovat či kodifikovat v manuálu.

Ondrej_Smerda_LEONARDO_logoA Ondrej_Smerda_LEONARDO_vizitka Ondrej_Smerda_LEONARDO_profilA1_ Ondrej_Smerda_LEONARDO_profilA2 Ondrej_Smerda_LEONARDO_samolepky Ondrej_Smerda_LEONARDO_inz_clstr_ Ondrej_Smerda_LEONARDO_inz_vš_ Ondrej_Smerda_LEONARDO_profilB1 Ondrej_Smerda_LEONARDO_inz2_clstr Ondrej_Smerda_LEONARDO_inz3_clstr