IPBanka (1995)
Ve chvíli, kdy se dvě banky – Investiční banka a Poštovní spořitelna – spojovaly pod jednu střechu
do jediné velké banky IPB, vypsala tato nová banka soutěž na logo, které bude vytvářet novou
identitu nového subjektu a zároveň bude vyjadřovat, že tento bankovní dům vznikl spojením dvou
do té doby samostatných bank. Této velké soutěže se zúčastnilo mnoho profesionálních grafických
designerů a probíhala několik měsíců. Mně se podařilo nejen dostat do druhého kola, ale nakonec
i v celé soutěži zvítězit. Pro onu dobu a místo bylo typické, co následovalo. Schůzka s ředitelem banky
místo aby potvrdila výsledek soutěže a dohodla podrobnosti licence a realizace loga a manuálu toto
logo smetla ze stolu. Soutěž probíhala v gesci marketingového oddělení banky, ale management banky
měl poněkud jiný výtvarný vkus. Pan ředitel chtěl do loga IPB lva a pro Poštovní spořitelnu čtyřlístek a tak
postavil celou snahu marketingového oddělení o koncepci vizuálního stylu na hlavu. :–)
Logo tedy sice zvítězilo v řádné soutěži, ale nebylo realizováno. Vizuální styl nevznikl, banka už také
dávno neexistuje… před vlastním managementem ji nezachránil ani lev, ani čtyřlístek.