MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (1999)
Toto logo vzniklo po delších peripetiích a několikaměsíčním vývoji jeho finální podoby. V den, kdy byla
podepsána smlouva o licenci k jeho užití, se na ministerstvo přišel představit nový ministr, jehož prvním
činem bylo zahození nového loga do koše a oživení loga předchozího, na jehož vzniku se před časem
podílel jako náměstek. Takže — realizováno, ale neužíváno. Manuál vizuálního stylu k tomuto logu
samozřejmě již nevznikl.