NÁRODNÍ MUZEUM (2010–2011)
Marketingové oddělení Národního muzea se na mne obrátilo s problémem ohledně obtížného používání jeho manuálu
loga. Problém ale nebyl jen v manuálu, ale hlavně v koncepci loga samotného. Výsledkem byla moje nabídka na redesign
loga. NM trvalo na použití historické první pečeti NM i v novém logu. Když jsem viděl, jak pečeť ve stávajícím logu vypadá,
rozhodl jsem se vydat se do archivu muzea podívat se na její originál. Ukázalo se, že bude třeba znovu a autenticky překreslit
pečeť NM přímo podle originálu. Její dosavadní kresba v logu NM byla totiž velmi zkreslená (pravděpodobně z kopírky)
a písmo v pečeti bylo nepůvodní (digitálně zkreslený Times). Z původního řešení loga tak zůstal jen koncept použití pečeti.
Kromě autentické překresby loga (ruční vektorizace z fotografie včetně původního barokního písma nesoucího stopy nepřesné
rytecké práce i s menšími autentickými defekty jeho kresby) jsem nově navrhl celou typografii loga. Chtěl jsem vytvořit logo,
které bude vyjadřovat tradici i nynější sílu této národní instituce. Pro typografii jsem tedy použil monumentální písmo Solpera
(původně Insignia) Prof. Jana Solpery v digitalizované verzi od Františka Štorma. Jde o špičkové původní české písmo,
proporcemi zakotvené v tradici a přesto svojí kresbou současné. Vznikly nakonec 4 varianty loga, přičemž preferovaná
základní podoba je nesymetrická dvouřádková verze. Barevnost jsem řešil užitím kraplaku do lineárního akcentu (asociace
rudého sametu používaného v klasických muzejních expozicích) a tmavé šedé do pečeti a písma kvůli zmírnění tvrdosti
původní černé barvy. Ke všem typografickým variantám vznikly i anglické verze. Z původní opravy manuálu, později
redesignu loga, se nakonec stal návrh loga nového. Vzápětí vznikl i celý nový manuál vizuálního stylu Národního muzea,
jehož obsah bohužel v praxi není plně používán a naplněn. Logo je ale používáno většinou správným způsobem.