PORTÁL (1998)
Logo nakladatelství Portál vzniklo pro soutěž, kterou vypsalo samo nakladatelství. Moje logo
tuto dvoukolovou soutěž vyhrálo. Symbol v logu je inspirován světlem pronikajícím skrze portál.
Nakladatelství se totiž zabývá hlavně pedagogickou literaturou. Vzpomínám si na důležitou
připomínku člena hodnotící jury Prof. Solpery ohledně liter písma ITC Fenice, kterou jsem od
něj slyšel po prvním kole a která mi (nejen) při finalizaci loga velmi pomohla.