Rýmařov (2015–16)
Na podzim 2015 jsem se zúčastnil soutěže na logo města Rýmařova. Zvolil
jsem jednoduchý motiv první slabiky města, která je v ČR mezi srovnatelnými
městy prakticky nezaměnitelná. Obecný tvar listu zase připomíná umístění města
uprostřed krásné přírody Jeseníků. Logo v soutěži vyhrálo. Vznikla i varianta
s textovým doplňkem Město Rýmařov a slovní logotyp v podobném designu.
Brzy by měl vzniknout i menší manuál vizuálního stylu.