Spisy Josefa Škvoreckého (1996–2005)
V roce 1996 jsem byl osloven nakladatelstvím IŽ, abych se ujal návrhů obálek edice
Spisů Josefa Škvoreckého, kterou nakladatelství převzalo od končícího Odeonu.
Musel jsem vyjít z původního schematu obálek prvních dvou svazků, které navrhl
Milan Jaroš. Zůstalo ale pouze schema rastru v podkladu a titulků ve štítku. Rastry
jsem užíval zcela nové a pro každý titul navrhované pokud možno tématicky, typografie
je také úplně jiná. Štítky titulků jsem navrhl také nově a obměňoval jsem vzájemnou
polohu grafických prvků pro každý svazek jinak. Navíc byly tituly odlišeny i barvami.
Celá edice čítá skoro 30 svazků. Novela Konec nylonového věku byla vydána
brožovaně v menším formátu a mimo tuto edici, jen s ní volně graficky propojená.

SKVOR_DSC06003

SONY DSC

 

 Mezi dvěma světy_566 Obyčejné životy_566 Ráda zpívám z not_566
Setkání v Bílé dámě_566 Ze života české_566 Konec nylonového věku_500