SMART WINGS (2003–2004)
Úkolem bylo vytvořit logo a kompletní vizuální styl pro vznikající nízkonákladové
aerolinie charterového Travel Service. V první fázi se řešil název a v návaznosti
na něj logo a první návrh designu letadla. Ve druhé fázi vznikl menší manuál
vizuálního stylu včetně nástinu úvodní komunikační kampaně. Při řešení vlastního
designu letadla jsem pamatoval na to, aby stroj byl zřetelně odlišitelný i při pohledu
odspodu ze země při jeho startu a přistávání. V současnosti společnost používá
redesignované logo, kde byla (po soudním příkazu) změněna podoba názvu –
smartwings jako jedno slovo v minuskách stejné velikosti.

  

 

  

 

SmartWings_foto2kor  SmartWings_Kucera54768