ZLATÉ STRÁNKY (2006)
Na konci roku 2005 vypsal Mediatel, provozovatel Zlatých stránek, tendr pro reklamní agentury k navržení
prvního loga pro Zlaté stránky v ČR včetně designu seznamů ZS (do té doby neexistovalo ani logo, ani design knih),
vytvoření manuálu a uváděcí nadlinkové reklamní kampaně. Můj návrh loga ZS tendr agentuře vyhrál a já jsem
musel ve velmi krátké době vše zvládnout. Symbol listujících prstů je v logu Zlatých stránek ve všech zemích,
kde ZS působí. V každé zemi se ale používají značně odlišné kresby ruky. V ČR byla už jedna převzatá ruka
používána v logu vydavatele Mediatel, ale samotné Zlaté stránky neměly logo vůbec žádné. Navrhl jsem nechat
logo Mediatel pouze písmové a symbol ruky překreslit a použít do nového loga ZS. Tato nová podoba symbolu
vznikala postupně a je výsledkem kompromisu. V prvním návrhu jsem měl přesněji a pravdivěji nakreslenou ruku —
širší a s delším palcem. Klient ji ale chtěl více přiblížit jejím zavedeným podobám jinde ve světě, kde se často
vyskytuje varianta ruky s palcem až poněkud zmrzačeným a příliš malým. Po konečném schválení symbolu ruky
(s poněkud menším palcem, než jsem původně navrhoval) a loga ve dvou variantách jsem pracoval na manuálu
a designu seznamu ZS. Následovala zaváděcí kampaň, na které spolupracoval copywriter Luděk Kováč, který vymyslel
výborný slogan pohrávající si s mluvnickým pádem. Na některých grafických pracech kampaně se podílela
i art-direktorka Zuzana Kubisová.

ZLATÉ_STRÁNKY_1symbol
 ZLATÉ_STRÁNKY_logo1 ZLATÉ_STRÁNKY_logo2

ZLATÉ_STRÁNKY_symbol ZLATÉ_STRÁNKY_seznam_ ZLATÉ_STRÁNKY_dvoustrany

ZLATÉ_STRÁNKY_CityLightPostery  ZLATÉ_STRÁNKY_billboard