SmartWings (2003–2004)
Úkolem bylo vytvořit logo a kompletní vizuální styl pro vznikající
nízkonákladové aerolinie. V první fázi se řešil název a v návaznosti
na něj logo a nástin designu letadla. Ve druhé fázi vznikl menší
manuál vizuálního stylu včetně úvodní komunikační kampaně.
Vlastní design letadla jsem řešil tak, aby stroj byl zřetelně odlišitelný
i při pohledu odspodu ze země při jeho startu a přistávání.
(při prohlížení použijte šipku zpět)
Logo Letadlo Detail letadla Letadlo při přistání Vizitka Bigboard